Dla Lekarza

Czy krew pępowinowa pomoże w leczeniu autyzmu?

samotny chłopiec siedzący pod ścianą

Autyzm jest chorobą zaliczaną do grupy symptomów zwanych wycofaniem, czyli izolowaniem się od kontaktu z ludźmi, a także otoczeniem. Schorzenie to dotyczy mózgu, a często ma podłoże genetyczne. Lekarze z Polski oraz Ameryki obecnie prowadzą badania terapii leczenia autyzmu, a także mózgowego porażenia dziecięcego, przy zastosowaniu krwi pępowinowej. Pomimo że wstępne wyniki napawają optymizmem, to przed medykami jeszcze długa droga w celu potwierdzenia jej skuteczności.

 

Terapia leczenia autyzmu przy zastosowaniu krwi pępowinowej

Bardzo cennym źródłem komórek macierzystych jest krew pępowinowa. Pozostaje ona tuż po narodzinach dziecka w pępowinie, a także w łożysku. Pobiera się ją w celu zamrożenia, a następnie w razie potrzeby, wykorzystania podczas leczenia. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą być przeszczepiane również w celu odbudowy układu krwiotwórczego i odpornościowego.

Dotychczas jej zastosowanie można było zaobserwować przede wszystkim w hematoonkologii. Polscy i amerykańscy lekarze postanowili sprawdzić, czy krew pępowinowa może również pomóc osobom cierpiącym na autyzm i mózgowe porażenie dziecięce.

Początkowo krew pępowinową lekarze zastosowali do przeszczepów w leczeniu schorzeń genetycznych związanych z mózgiem. Pacjenci otrzymywali zdrowe, wolne od problemów, komórki macierzyste dawcy. Medykom udało się zaobserwować, że przeszczepione, nowe komórki macierzyste z krwi pępowinowej, są w stanie uśmierzać stany zapalne, pomagać w procesie mielinizacji (tworzenia osłonki wokół włókien nerwowych w mózgu) oraz wspomagać pracę mózgu.

Tak optymistyczne wyniki skłoniły lekarzy, aby dokonać próby zastosowania krwi pępowinowej w postaci wlewu, i dokładnie sprawdzić, czy działanie krwi pępowinowej jest również skuteczne w przypadku schorzeń nieuwarunkowanych genetycznie, takich jak autyzm, czy mózgowe porażenie dziecięce.

 

Autyzm oraz mózgowe porażenie dziecięce

Osoby cierpiące na autyzm, a także mózgowe porażenie dziecięce, potrzebują specjalistycznych terapii oraz metod leczenia. Wszystko po to, aby mogły w miarę prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Tymczasem bieżąca ich sytuacja ich jest często bardzo trudna. Większość z nich nie otrzymuje odpowiedniej pomocy,
a znaczna ich część znajduje się pod opieką specjalnych placówek opiekuńczych.

Polscy i amerykańscy lekarze mają ogromną nadzieję, że terapie leczenia ww. schorzeń za pośrednictwem komórek macierzystych pozyskanych z krwi pępowinowej pozwolą pomóc tysiącom potrzebującym osób. Lekarzom udało się potwierdzić, że w przypadku dzieci cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce, terapia ta, znacznie wpłynęła na poprawę ich sprawności ruchowej, zwiększając ich poziom samodzielności.

Wciąż jednak dokładnie nie wiedzą, w którym momencie najlepiej zainicjować terapię, a także, czy można posłużyć się komórkami dawców u pacjentów, u których nie ma możliwości zastosowania komórek własnych. Kolejną niewiadomą jest dokładny wiek pacjentów, w którym można byłoby rozpocząć terapię, czy może to być wiek wczesnodziecięcy, czy można też później.

 

Krew pępowinowa w leczeniu autyzmu – wyniki, które dają nadzieję

Lekarzom podczas terapii krwią pępowinową w leczeniu autyzmu, udało się zaobserwować złagodzenie objawów tego schorzenia. Część osób poddanych terapii stała się bardziej otwarta, zwiększyła się z nimi komunikacja, zwłaszcza w rozwoju mowy. Natomiast u innej części pacjentów zaobserwowano zdecydowanie mniejszą liczbę objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (zaburzeń psychicznych charakteryzujących się występowaniem u chorego natrętnych, obsesyjnych myśli lub zachowań przymusowych, czyli tzw. kompulsyjnych).

Podczas terapii dzieci z autyzmem zaobserwowano pozytywne wyniki leczenia krótkoterminowego, trwającego od 6 do 12 miesięcy. Obecnie lekarze nie mają jednak pewności, czy uzyskane rezultaty będą długotrwałe, i czy niezbędne będzie w przyszłości zastosowanie dodatkowego leczenia. W tym aspekcie wciąż prowadzone są badania.

Lekarze wykonali również eksperyment badawczy na dwóch autystycznych pacjentach, w którym to, jeden z nich otrzymał krew pępowinową od dawcy, natomiast drugi pacjent, swoją własną. U obu pacjentów zaobserwowano już pewną poprawę, a jeden z nich już po miesiącu od zabiegu, zaczął wymawiać pojedyncze słowa, co nigdy mu się nie zdarzyło.

Badania terapii leczenia autyzmu, a także mózgowego porażenia dziecięcego przy zastosowaniu krwi pępowinowej wciąż trwają. Jak przy każdej terapii, skuteczność jej zastosowania zostanie potwierdzona dopiero po wielu pozytywnych próbach.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Objęliśmy konferencję pt. “Technologie w medycynie” naszym patronatem medialnym. Już 21 marca widzimy się w Warszawie!

Redakcja

Cytofon – laser, który wykryje i zniszczy komórki nowotworowe

Redakcja

Badanie krwi wykryje chorobę Alzheimera

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.