Dla Lekarza

Cyfryzacja polskiej służby zdrowia nabiera tempa

Stetoskop leżący na klawiaturze laptopa

Cyfryzacja służby zdrowia jest procesem, który nabiera  tempa. Lekarze, pracownicy służby zdrowia, a przede wszystkim pacjenci z dużą nadzieją wypatrują usprawnień,
które mogą przynieść wyższą jakość i komfort korzystania z opieki medycznej. Jakie perspektywy ma e-medycyna w Polsce?

 

Lekarstwo na polską służbę zdrowia: e-medycyna!

Już cała Unia Europejska stawia na rozwój e-medycyny. Polska otrzyma od UE na ten cel, tylko do końca 2020 roku, aż 13 mld zł. Cyfryzacja polskiej służby zdrowia jest niezbędna, by zwiększyć jakość świadczonych przez nią usług. 

Bardzo szybki światowy rozwój technologiczny sprawia, że przyszłość medycyny opierać się będzie na systemach sztucznej inteligencji. To one mają pomóc medykom podczas diagnostyki, w momencie podejmowania decyzji, przyspieszą, pracę medyków nie ujmując z niej jakości.

Zmiany w polskiej służbie zdrowia spowodowane są również niedoborem kadry lekarskiej.
Z opublikowanego raportu „Health at a Glance 2018”, w którym przedstawiono statystyki dotyczące liczby lekarzy, przypadającej na ilość mieszkańców wynika, że Polska wśród wszystkich państw UE zajmuje niechlubne, ostatnie miejsce. Na liczbę 1000 Polaków przypada średnio 2,4 lekarza, podczas gdy średnia europejska wynosi 3,8.


Lekarstwem na polską służbę zdrowia może okazać się właśnie e-medycyna. Utrzymanie
e-służby zdrowia jest dużo tańszym rozwiązaniem niż tradycyjne modele. To prawdopodobnie najlepszy sposób na zaoszczędzenie środków finansowych, a także zwiększenie efektywności świadczonych usług zdrowotnych.

 

Czy cyfryzacja polskiej służby zdrowia wpłynie na bezpieczeństwo lekowe?

Cyfryzacja polskiej służby zdrowia daje również ogromne nadzieje na ograniczenie występujących dotychczas błędów w farmakoterapii. Błędy te niejednokrotnie doprowadziły do obniżenia skuteczności działania danej terapii, występowania ciężkich uszczerbków na zdrowiu, niesprawności, a nawet doprowadziły do śmierci.

Według ekspertów, błędy w farmakoterapii spowodowane są wieloma czynnikami. Jednym z nich jest polifarmakoterapia, czyli bezpieczne i skuteczne leczenie pacjentów co najmniej pięcioma lekami. Błędy w tym przypadku wynikają z wielochorobowości i wielolekowości, zwłaszcza u ludzi starszych, którzy  leczeni są przez wielu specjalistów. Starsze osoby lecząc się u kilku medyków naraz, często otrzymują leki z tej samej grupy, lecz tylko o innej nazwie.

Należy tutaj wspomnieć, że tak negatywne zdarzenia w farmakoterapii mają wielki wpływ na samą cenę leczenia. Wycenia się, że światowy koszt nieprzemyślanego zażywania leków wynosi 42 miliardy USD.

Tu pojawia się cyfryzacja, a także związane z nią zalety. E-rozwiązania pomagają
w racjonalnym oraz bezpiecznym leczeniu, a także w monitorowaniu całego procesu farmakoterapii. Cyfryzacja ułatwia również identyfikację niepożądanych działań leków, ich interakcji oraz co bardzo istotne pomaga podczas podejmowania właściwych decyzji dotyczących zalecanych terapii. 

Ważną rolę w całym procesie odgrywa również właściwa identyfikacja produktów leczniczych. Jest ona możliwa dzięki systemom weryfikacji autentyczności leków,
a dobrym przykładem jest SWAL.

 

Rozwój cyfryzacji oczami Polaków

Przeprowadzone niedawno badanie o nazwie  „E-zdrowie oczami Polaków”, wykazało, że aż 67,4% osób biorących w nim udział, uważa, że rozwój telemedycyny w Polsce będzie miał pozytywny wpływ na życie społeczne. Zmian pragnie również środowisko lekarskie. 

Praktycznie cała polska służba zdrowia wymaga generalnego, wszechstronnego, nowego systemu medycznego. Jego głównym zadaniem byłoby ułatwienie pracy lekarzy, a także zapewnienie chorym, większego dostępu do świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem teleopieki, telediagnostyki, a także telekonsultacji. Nowy telemedyczny system pozwoliłby również na przeprowadzanie zabiegów oraz operacji.

Nowoczesne systemy IT zawierające wszystkie dane medyczne chorych, pozwalają zaoszczędzić lekarzom nawet 10 minut podczas każdej wizyty. Przy tak dużym braku lekarzy, jaki obecnie występuje w Polsce, czas ten zdecydowanie wpłynąłby na jakość leczenia, diagnostykę oraz na ilość przyjmowanych pacjentów.

 


Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

Podobne artykuły

Leczenie przez… aplikację

Redakcja

Braster Pro – nowoczesne narzędzie do diagnozy raka piersi

Redakcja

Wykrycie raka piersi – nowe metody: Inprobe i mammodiagnostyka

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.