Dla Pacjenta

Co nas czeka w służbie zdrowia 2019? Prognozy, oczekiwania, pewniki

Poprzedni rok przyniósł… wiele obietnic. Wzrost nakładów na publiczny system ochrony zdrowia, wprowadzenie e-zwolnień, zapewnienie osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności lepszego dostępu do świadczeń. Czy te obietnice zaczęły się realizować? Co przyniesie rok 2019 służbie zdrowia?

 

Zmiany w szpitalach

Zacznijmy od kwestii, które bezpośrednio dotyczą szpitali. Dokumentacja, refundacje oraz zatrudnienie pielęgniarek – to obszary, w których zachodzą strategiczne dla służby zdrowia zmiany. Ale – po kolei.

Sukcesywnie poszerzana jest dokumentacja medyczna w formie elektronicznej. Funkcjonują już e-zwolnienia, wdrażana jest e-recepta. Od 1 stycznia 2019 roku w szpitalach również pojawia się wersja elektroniczna niektórych dokumentów. Na ten moment w cyfrowej wersji mają być wystawiane następujące dokumenty:

 • odmowa przyjęcia do szpitala,
 • karta informacyjna z rozpoznaniem choroby (lub innego problemu zdrowotnego, urazu),
 • informacja dla lekarza kierującego.

Inną kwestią jest nowelizacja ustawy refundacyjnej. Do tej pory emocje budził moment ogłoszenia listy leków refundowanych, % ich finansowania. Aktualnie trwają prace, które miałyby przynieść znaczącą zmianę. Analizowany jest bowiem mechanizm płacenia za efekt terapii, a nie samo podanie leku. Czy faktycznie taka forma refundacji mogłaby mieć miejsce? Być może dowiemy się w tym roku.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje również rozporządzenie Ministra Zdrowia o normach zatrudnienia pielęgniarek. To odpowiedź na apele o uregulowanie tej   kwestii. Na czym polegają zmiany w służbie zdrowia wprowadzone w tym obszarze? Są modyfikacją minimalnych wskaźników zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach. Od nowego roku przelicznik (na łóżko oddziału prezentuje się następująco:

 • 0,6 pielęgniarki na łóżko dla oddziału o profilu zachowawczym,
 • 0,7 pielęgniarki na łóżko dla oddziału o profilu zabiegowym,
 • 0,8 pielęgniarki na łóżko dla oddziału pediatrycznego o profilu zachowawczym,
 • 0,9 pielęgniarki na łóżko dla oddziału pediatrycznego o profilu zabiegowym.

Nietrudno zauważyć, że zmiany w szpitalach 2019 w niewielkiej części dotyczą ich cyfryzacji.

 

Co jeszcze w służbie zdrowia w 2019 roku?

Zacznijmy od aptek i punktów aptecznych. Zgodnie z wytycznymi, do 31 grudnia 2018 r. jednostki te zobligowane były do przejścia przez wszystkie formalności niezbędne do obsługi e-recept. Plan Ministerstwa Zdrowia zakłada, że do końca tego roku następować będzie sukcesywne włączanie kolejnych aptek, przychodni i szpitali wystawiających e-recepty do ogólnopolskiego systemu P1. Od 2020 r. e-recepty mają obowiązywać w całej Polsce.

Od stycznia 2019 r. na dużą skalę prowadzony ma być również pilotaż e-skierowań. To kolejny krok w tzw. cyfryzacji służby zdrowia. Gdy system będzie już w pełni funkcjonował, przynieść ma wiele korzyści. Podstawową ma być anulowanie tzw. zeszytu, czyli listy pacjentów wprowadzanych do kolejki poza listą oczekujących. Jak planuje i zakłada resort zdrowia od 2020 r. będzie można realizować e- skierowania na terenie całego kraju.

W 2019 r.  jak zapowiedział Minister Zdrowia, nastąpić ma znaczne przyśpieszenie prac wprowadzających do życia ustawę o jakości w ochronie zdrowia  i bezpieczeństwie pacjenta. Środowisko medyczne już od dawna oczekuje na tą regulację. Ustawa ta poprawić ma zasadniczo jakość usług medycznych oraz poziom bezpieczeństwa w szpitalach.

 

Zmiany w służbie zdrowia 2019 – opinie ekspertów

 Jeśli chodzi o opinie ekspertów –  są one bardzo podzielone. Niektórzy patrzą na ten rok z dużą nadzieją, inni są bardziej sceptyczni, mówiąc wręcz o “cyfrowej biedzie”. w służbie zdrowia.

W roku 2019 nastąpić ma zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 6 % PKB.

Ewa Książek-Bator (członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali) uważa, że czeka nas przede wszystkim bieda. Dlaczego? Według jej opinii wzrost nakładów może i będzie, ale został już „zagospodarowany” na podwyżki płac i podwyżki cen energii.

Natomiast Pan Andrzej Mądrala (prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit) patrzy na ten rok z dużą nadzieją. Wierzy, że wzrost finansowania na ochronę zdrowia wreszcie będzie zauważalny, a dodatkowe środki z budżetu państwa będą służyły pacjentom. 

Co czeka więc wszystkie placówki medyczne w tym roku? Przekonamy się na jego końcu. Zobaczymy wtedy jakie nastąpiły zmiany, co już dobrze funkcjonuje, a co jeszcze należy doprecyzować. Czas pokaże.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Ubrogepant – nowy lek na migrenę

Redakcja

Zapomniane Google Glass odpowiedzią na autyzm?

Redakcja

DFree – urządzenie dla osób cierpiących na schorzenia układu moczowego

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.