Dla Lekarza

Braster Pro – nowoczesne narzędzie do diagnozy raka piersi

doktor trzymający zdjęcia rtg piersi

Rak piersi jest ogromną bolączką medyczno-społeczną, która pod względem umieralności i zachorowalności zajmuje jedno z czołowych miejsc. W Polsce stanowi on około 20 proc. z wszystkich zachorowań na nowotwór. Niedawno na rynku pojawiło się urządzenie o nazwie Braster Pro, które skutecznie pomaga w diagnostyce raka piersi.

 

Narzędzie Braster Pro

Braster Pro jest urządzeniem medycznym służącym do rozpoznawania modyfikacji patologicznych zachodzących w piersi. Urządzenie opiera się na ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej. Jest dla pacjentów bezbolesna oraz bezinwazyjna.

Głowica urządzenia w momencie kontaktu z piersią wykonuje zdjęcia obrazu termicznego piersi, który można zaobserwować na matrycy ciekłokrystalicznej. Kolejno obraz ten przesyłany jest do analizy, podczas której algorytmy sztucznej inteligencji interpretują otrzymane obrazy. Na wyniki badań należy poczekać jeden dzień. Wtedy to, lekarz otrzymuje informacje, czy doszło do przekroczenia norm termicznych, odpowiadających za zmiany patologiczne w piersi.

Co istotne, jeśli nie występuje prawdopodobieństwo podejrzenia patologicznych zmian, taki wynik badania uzyskiwany jest w ciągu kilku minut. Wspomnieć należy, że w przypadku innego badania, jakim jest mammografia, na wynik oczekuje się nawet kilka tygodni!

Urządzenie Braster Pro wykrywa metamorfozy o nasilonym unaczynieniu, które mogą być bezpośrednio związane z pojawieniem się zmian złośliwych.

Podczas badań obserwacyjnych, urządzenie Braster Pro znalazło m.in. typy takich nowotworów piersi, jak raki przewodowe, zrazikowe oraz brodawkowate zapalne. Udało się również wykryć silnie unaczynione gruczolakowłókniaki (łagodne nowotwory piersi), a nawet unaczynione torbiele i stany zapalne piersi. Urządzenie Braster Pro nie jest jednak w stanie wykryć nieunaczynionych zmian łagodnych zachodzących w piersi, przykładem są tu np. cysty i torbiele.

 

Skuteczny Braster Pro

Przeprowadzone badania kliniczne, w sumie na grupie ponad 1500 kobiet, wykazały skuteczność urządzenia Braster Pro. Przykładem jego skuteczności jest m.in. pacjentka z woj. zachodniopomorskiego, która zgłosiła się na badanie ultrasonograficzne piersi.

Przeprowadzone u niej badanie USG piersi wykazało obecność zmian, natomiast bez charakterystycznych cech nowotworowych. Lekarz wykonał więc dodatkowe badanie termograficzne urządzeniem Braster Pro, które wykazało przekroczenie norm w zakresie zwiększonej asymetrii termicznej i powierzchniowej pomiędzy piersiami. Aby potwierdzić uzyskane wyniki, pacjentka skierowana została na badanie mammograficzne, które potwierdziło zmiany nowotworowe z cechami złośliwymi.

Urządzenie Braster Pro najczęściej stosują ginekolodzy oraz radiolodzy w celu uzupełnienia badań m.in. ultrasonograficznego, oraz mammograficznego.

 

Zalety urządzenia Braster Pro

Urządzenie Braster Pro posiada kilka ciekawych zalet, o których warto wspomnieć. Jedną z głównych jest dostępność, ponieważ wiarygodne badanie piersi urządzeniem Braster Pro można wykonać w każdym gabinecie lekarskim. Skuteczność jego pracy również należy do głównych jego zalet, jak pokazały wstępne badania na grupie ponad 1500 kobiet.

Co bardzo istotne dla każdej pacjentki, badanie urządzeniem Braster Pro jest bezbolesne i 100 proc. bezpieczne. Tutaj wspomnieć należy, że podczas badania urządzenie nie wykorzystuje promieniowania.

Urządzenie jak już wcześniej wspomniano, w momencie kontaktu z piersią wykonuje zdjęcia obrazu termicznego piersi, które następnie przesyłane są do analizy. W jaki sposób? Za pośrednictwem specjalnej mobilnej aplikacji Braster Care, którą również można zaliczyć do zalet urządzenia Braster Pro. Aplikacja nie tylko przesyła obrazy, a od samego początku badania instruuje lekarza krok po kroku o kolejnych czynnościach do wykonania.

Kolejną zaletą jest czas badania i czas oczekiwania na wyniki. Samo badanie trwa zaledwie 15 minut, a czas oczekiwania na wyniki to kilka minut lub maksymalnie 24 godziny (w zależności, czy istnieje prawdopodobieństwo podejrzenia patologicznych zmian). Do zalet urządzenia Braster Pro można zaliczyć również opatentowaną matrycę termograficzną, ponieważ jest ona w stanie zarejestrować nawet bardzo małe zmiany zachodzące w piersi, od wielkości 3 mm.

Nowoczesne urządzenie Braster Pro jak potwierdzają badania, jest narzędziem bardzo skutecznym w swoim działaniu. Należy jednak pamiętać, że stosuje się je w celu uzupełnienia standardowych badań, zwiększając znacznie szansę wczesnego wykrycia zmian zachodzących w piersiach.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Wykrywanie nowotworów na podstawie oddechu

Redakcja

Pozaustrojowe natlenianie krwi (ECMO) pomoże ciężko chorym na koronawirusa

Redakcja

Wirusy onkolityczne przeciwko nowotworom – wirus wywołujący przeziębienie zabije komórki nowotworowe?

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.