Dla Pacjenta

Bioniczne narządy: ręka i trzustka powstaną w Polsce

Bioniczna ręka

Wykonywane z żywych komórek bądź innych materiałów bioniczne narządy są według ekspertów ogromną szansą na rozwiązanie problemów współczesnej transplantologii. Biodrukowanie narządów to prognostyk medycznej rewolucji, która nie tylko pokryje zapotrzebowanie na organy, lecz również poprawi jakość
życia pacjentów. 

 

Transplantologia – bieżące problemy i innowacyjne rozwiązania

Liczba pobrań i liczba przeszczepień przypadająca na milion mieszkańców, określa dokładnie wskaźniki aktywności transplantacyjnej. Według statystyk w krajach  europejskich Polska plasuje się w środku stawki.

Aktualnie na przeszczep w Polsce oczekuje około 2 tysięcy osób, a liczba ta niestety wciąż rośnie. Najwięcej, bo niemal połowę przeszczepianych organów stanowi nerka. W tym przypadku liczba przeszczepów zwiększa się, gdyż oprócz narządów otrzymywanych od zmarłych dawców, niejednokrotnie narząd nerki, pozyskiwany jest od żywej osoby z rodziny. 

Pozyskiwanie innych organów do transplantacji wygląda niestety znacznie trudniej, gdyż wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań, w celu leczenia przewlekle chorych.

Główną bolączką transplantologii jest przede wszystkim niedobór organów, a także konieczność stosowania leków immunosupresyjnych, zmniejszających ryzyko odrzutu narządu przez biorcę.

Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które dają wiele nowych możliwości dla współczesnej transplantologii, są tzw. urządzenie mechaniczne, jak np. sztuczne serca. W ostatnim czasie pojawił się nowy sposób za sprawą inżynierii tkankowej, a są nim narządy bioniczne, stworzone z żywych komórek. 

Biodrukowanie organów i tkanek “szytych na miarę”, zostało już okrzyknięte przełomem medycyny regeneracyjnej. Drukowanie w technologii 3D żywych organów i tkanek (wraz z naczyniami krwionośnymi), możliwe jest dzięki specjalnej, hydrożelowej substancji, zwanej biotuszem. 

 

Bioniczna trzustka – nadzieja medycyny regeneracyjnej

Od 2017 roku polscy naukowcy z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, prowadzą prace badawcze dotyczące biodruku narządów. Głównym ich celem jest stworzenie bionicznej trzustki dla pacjentów chorych na cukrzycę typu 1.

W marcu ubiegłego roku nastąpił medyczny przełom, gdyż udało się polskim naukowcom, pierwszy raz na świecie, wydrukować w pełni unaczyniony prototyp bionicznej trzustki. Naukowcy z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przez kolejne pół roku udoskonalali technologię oraz rozpoczęli testy na zwierzętach. Uzyskane pierwsze wyniki dowodzą, że opracowany materiał jest nietoksyczny dla zwierząt. 

Kolejnym krokiem jest realizowany już projekt przeprowadzenia fazy przedklinicznej w celu dalszego udoskonalenia technologii, a następnym będzie wykonanie fazy klinicznej z udziałem człowieka. 

Dotychczasowe sukcesy polskich naukowców z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki stanowią ogromną szansę dla pacjentów z cukrzycą, lecz nie tylko. Opracowane dotychczas na świecie produkty, jak m.in. biotusze, płyn perfuzyjny, bioreaktor, a także technologie ich wytwarzania i technologie biodruku 3D, stanowią ogromny wkład w rozwój medycyny i umożliwiają już w niedalekiej przyszłości drukowanie innych narządów. 

 

Bioniczna ręka – proteza wspierana przez sztuczną inteligencję

Na całym świecie bez którejś z kończyn żyje około 10 mln ludzi. Ogromną szansę stanowią dla nich bioniczne (czyli sterowane za pomocą impulsów elektrycznych tworzonych w ludzkim ciele) protezy. Z roku na rok są coraz to bardziej zaawansowane technologicznie. Już wkrótce w Polsce produkowane będą bioniczne ręce, kontrolowane za pośrednictwem mózgu.

Opracowywany przez Aether Biomedical substytut „Zeus”, jest bioniczną protezą górnej kończyny dla osób, które straciły dłoń. Ten wielofunkcyjny bioniczny narząd, łączy łatwość sterowania z eleganckim designem.

Bioniczna proteza “Zeus” funkcjonuje za pośrednictwem przekazywania sygnałów nerwowych do mięśni. Dzięki niej osoby po amputacji są w stanie samodzielnie otworzyć i zamknąć sztuczną dłoń. Ponadto ta bioniczna kończyna posiada 12 trybów chwytania wraz z możliwością dostosowania kolejnych 2, pod każdego użytkownika indywidualnie.

Bioniczne narządy, o których mowa powyżej stanowią wielką nadzieję i szansę dla milionów ludzi na całym świecie. Warto podkreślić, że te innowacyjne technologie wciąż się rozwijają, udoskonalają, i co najważniejsze, stają się prawdziwą rzeczywistością zmieniającą obecną medycynę.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Elektroniczne skierowana do szpitala i na badania

Redakcja

Twoje zdrowie zamknięte w… pigułce

Redakcja

Leczenie odleżyn przy pomocy inteligentnego plastra Prevlly

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.