Dla Pacjenta

Białaczka limfocytowa – przełom w leczeniu i nowy lek

dłonie w rękawiczkach naciągające strzykawke lekiem na białaczkę limfocytową

Najczęściej występującym nowotworem krwi jest przewlekła białaczka limfocytowa. W Polsce zmaga się z nią około 17 tys. osób, a każdego roku diagnozuje się prawie 2 tys. nowych przypadków. Nowe leki, a także ich kombinacje pozwalają żyć coraz dłużej pacjentom. Czy już niebawem nowe leki zastąpią chemioterapię?

 

Przełom w walce z agresywną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej

Rok 2018 okazał się przełomem w leczeniu osób cierpiących na przewlekłą białaczkę limfocytową. Bardzo duża liczba polskich pacjentów zyskała dostęp do leku ratującego życie, zwłaszcza tych zmagających się z nawrotową, oporną, przewlekłą białaczką limfocytową. Również w tym samym roku ogłoszone zostały wyniki badań, które wykazały, że leczenie chorych kombinacją dwóch leków wenetoklaksu i rytuksymabu, umożliwia zakończenie leczenia już po 2 latach, bez postępu choroby.

Jest to możliwe, ponieważ połączenie wyżej wspomnianych leków, charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością leczenia, bez wprowadzania chemioterapii. Konieczne jest więc wykonywanie regularnie badań morfologicznych, ponieważ umożliwiają one wykryć chorobę i od razu wdrożyć odpowiednie leczenie.

W czerwcu bieżącego roku podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego potwierdzono, że nowe leki celowane, są przełomem w walce z przewlekłą białaczką limfocytową.

 

Białaczka limfocytowa – leczenie

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest chorobą występującą przede wszystkim wśród osób dorosłych, a najczęściej dotyka osób po 65 roku życia. Ryzyko zachorowania na PBL rośnie wraz z wiekiem, a według statystyk, tylko 10 proc. pacjentów ma mniej niż 55 lat. Choroba ta bardzo często przebiega bezobjawowo, a najczęściej zostaje wykryta w momencie wykonywania rutynowych badań laboratoryjnych. Najczęściej postępuje bardzo powoli. Nawet ⅓ pacjentów nigdy nie będzie wymagała leczenia, pozostając jedynie pod obserwacją lekarza.

Leczenie białaczki limfocytowej uzależnione jest od wielu czynników. Zależy ono m.in. od: wieku, historii chorobowej pacjenta, wcześniejszej ekspozycji na substancje toksyczne, podobnych przypadków chorobowych w rodzinie, a także od występujących objawów. Głównym celem leczenia białaczki limfocytowej jest uzyskanie całkowitej remisji choroby lub wydłużenie czasu przeżycia chorego.
Dotychczas pacjenci cierpiący na przewlekłą białaczkę limfocytową leczeni byli chemioterapią lub immunoterapią, przy zastosowaniu rytuksymabu (leku przeciwnowotworowemu). Wśród innych stosowanych metod należy wymienić również przeszczep komórek krwiotwórczych, który daje duże nadzieje na uzyskanie całkowitej remisji choroby.


Nowy lek na białaczkę limfocytową

Pierwszym nowym lekiem na białaczkę limfatyczną jest wenetoklaks. Jest on lekiem eliminującym najskuteczniej minimalną chorobę resztkową, spośród dotychczas stosowanych terapii. Wyeliminowanie jej powoduje, że układ odpornościowy może sam zwalczyć pozostałe w organizmie komórki białaczki, a przynajmniej u niektórych pacjentów, doprowadzić może do całkowitego wyleczenia. Cechuje go ogromna skuteczność, zdecydowanie większa niż w przypadku zastosowania chemioterapii.

Drugim nowym lekiem na białaczkę limfatyczną jest ibrutynib. Jest on lekiem mniej skutecznym niż wenetoklaks, lecz również bardzo ważnym osiągnięciem naukowców. Pomimo iż lek ten nie eliminuje choroby, to pozwala ją ciągle kontrolować. Terapia przy zastosowaniu ibrutynibu trwa ciągle, aż do momentu nawrotu lub rozwoju choroby.

Obserwacje, a także badania z ostatnich lat potwierdziły bardzo wysoką skuteczność ich działania. Określono je mianem leków tzw. celowanych, czyli takich, które działają bardziej selektywnie na komórki białaczkowe, a w związku z tym są mniej toksyczne i bardziej skuteczne.

Skuteczność nowych leków na białaczkę limfatyczną napawa wielkim optymizmem. Niestety obecnie, oba wyżej wspomniane leki nie są w Polsce refundowane. Pamiętajmy, że chorzy zmagający się z opornonawrotową postacią przewlekłej białaczki limfocytowej, bez skutecznego leczenia, niestety nie mają szansy na przeżycie.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

 

Podobne artykuły

Wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja wspierają rehabilitację po udarze

Redakcja

Oko cyborga

Redakcja

Leczenie odleżyn przy pomocy inteligentnego plastra Prevlly

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.