Dla Pacjenta

Badanie EKG z Apple Watch – jak wygląda badanie?

smart watch na ręku

Firma Apple w ostatnim czasie zyskała uwagę swoich fanów. Wszystko dzięki wprowadzeniu na rynek czwartej generacji smartwatcha. Z perspektywy e-zdrowia cenną funkcją nowego smartwatcha jest elektrokardiogram z alarmem o nieprawidłowej pracy serca.

 

EKG w Apple Watch 4.0

W ubiegłym roku firma Apple w czwartej generacji Apple Watch wprowadziła możliwość pomiaru EKG. Poprzednie wersje urządzenia pomagają użytkownikom w monitorowaniu aktywności fizycznej oraz zdrowia. Funkcja elektrokardiogramu wprowadza urządzenie na nowe poziomy specjalizacji. Twórcy nowej wersji zegarka określają go mianem “strażnika zdrowia”.

Co ciekawe – zainstalowanie możliwości pomiaru EKG w Apple Watch wymagało przeprojektowania całego zegarka. Elektrody wbudowano w miejsca, w których dotychczas znajdowały się inne moduły. Zastosowane elektrody znajdują się w tylnej części zegarka oraz w przycisku Digital Crown.

Aby wykonać pomiar, należy przyłożyć palec do obrotowej koronki urządzenia i przytrzymać przez 30 sekund. Jeśli użytkownik chce stworzyć zapis wielu pomiarów z danego dnia, czynność tę musi wielokrotnie powtórzyć. Dane z wartościami pomiaru przesyłane są automatycznie do sparowanego iPhona, za pośrednictwem aplikacji “Zdrowie”.

 

EKG i inne badania w smart watch

Powstające coraz to nowsze generacje “inteligentnych zegarków” monitorują już nie tylko rytm serca, lecz także są w stanie pomóc w wykryciu niektórych objaw schorzeń układu krwionośnego. Zastosowane w urządzeniach optyczne czujniki są coraz to doskonalsze. Uzyskiwane dzięki nim wyniki są również dokładniejsze i bardziej precyzyjne.

Za pośrednictwem smart watch można już śledzić m.in. puls spoczynkowy, regularność bicia oraz ich odejścia od norm. Pozwala to zoptymalizować ocenę stanu organizmu oraz dostosować plany treningowe pod indywidualne możliwości każdego użytkownika.

Funkcja EKG w Apple Watch rozszerza pomiary oraz podwyższa ich jakość. Jest to bardzo dokładna metoda gromadzenia informacji o pracy serca.

Ekran zegarka na bieżąco pokazuje dane. Użytkownik może od razu sprawdzić wyniki pomiaru pracy serca lub zrobić to w późniejszym czasie będąc np. w domu.

Dzięki funkcji EKG użytkownicy Apple Watcha uzyskają również informację, czy podczas wykonywania pomiaru pracy serca nie zostały wykryte oznaki nieregularnego rytmu, nieprawidłowego rytmu zatokowego czy migotanie komór.

 

Inne technologie współpracujące z Apple do pomiaru EKG

Smartwatch 4.0 jest najnowszym urządzeniem Apple wykonującym pomiar EKG. Należy jednak wspomnieć o innych rozwiązaniach, które również służą do pomiaru rytmu serca.

Jednym z nich jest smart pasek KardiaBand od firmy AliveCor, który wręcz idealnie pasuje do Apple Watcha. Smart band (inteligentna opaska) to akcesorium medyczne, które po połączeniu z aplikacją na Apple Watchu wykrywa migotanie przedsionków oraz nieprawidłowy rytm serca. Urządzenie to zatrzaskuje się na pasku zegarka, a po upływie 30 sekund, przedstawia odczyt EKG, który można np. wysłać do lekarza.

KardiaBand analizuje również tętno użytkownika, korzystając z dostępnej bazy danych chorych i zdrowych osób. Urządzenie to pomaga w postawieniu szybkiej diagnozy nieprawidłowej pracy serca oraz jest w stanie informować pracowników służby zdrowia w sytuacjach zagrażających życiu.

Alternatywą dla naręcznych wynalazków jest specjalny pasek z czujnikiem mocowanym do klatki piersiowej – QuardioCore. Monitoruje on pracę serca i – co ciekawe – wykonuje tę czynność w sposób ciągły, zapisując dane bezpośrednio do aplikacji. Zapisane wyniki mogą być umieszczone również w internetowej chmurze, więc dany gabinet medyczny, z którego korzysta użytkownik, otrzymuje je bez wizyty pacjenta w placówce.

Stosowany jest przede wszystkim do celów sportowych i zdrowotnych. QuardioCore współpracuje z telefonem iPhone i zegarkiem Apple Watch, zapewniając najbardziej dogłębną analizę zdrowia serca w czasie rzeczywistym. Wystarczy jedno spojrzenie na nadgarstek i użytkownik widzi pomiar tętna, zmienność rytmu serca (HRV), częstość oddechów i aktualny poziom aktywności.

Pod koniec III kwartału ubiegłego roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała zmiany dotyczące wprowadzenia nowych funkcji w Apple Watch, które uczyniły z niego oficjalnie urządzenie medyczne. Apple Watch 4.0 to nie tylko duży ekran, czy ulepszone oprogramowanie, to przede wszystkim nowoczesny czujnik tętna oraz urządzenie do pomiaru EKG!

 

 

Opracowanie wlasne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Twoje zdrowie zamknięte w… pigułce

Redakcja

Epigenetyka pozwoli zmienić przyszłość zapisaną w genach

Redakcja

Fundacja K.I.D.S. oraz polskie start-upy pomogą szpitalom dziecięcym

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.