Dla Szpitala

Asystent Google w szpitalu?

bezprzewodowy głośnik w kształcie prostokąta


Technologie głosowe zyskują na popularności. Pomagają w zakupach,  “zarządzaniu” domem, a nawet… w opiece medycznej. Ostatnie badania wykazały, że asystenci głosowi znajdują zastosowanie nawet w szpitalach. Czy przodujący w technologiach głosowych Google stworzy swojego Asystenta dedykowanego działaniom w szpitalu?  


Pierwsze testy asystenta głosowego w szpitalu

Już trzy lata temu IDHA (Innovation Digital Health Accelerator) przeprowadziła pierwsze na świecie symulacje z wykorzystaniem asystenta głosowego. Miało to miejsce w Bostońskim Szpitalu Dziecięcym. W specjalnie przygotowanym pokoju symulowanego chorego rodzina uczyła się czyszczenia centralnego cewnika żylnego. W sali operacyjnej lekarze testowali głosowe dokumentowanie obrazów
z zabiegu endoskopowego w czasie rzeczywistym. Na OIOM-ie pielęgniarki przechodziły przykładową procedurę pobierania próbek.

IDHA postanowiła wykorzystać doświadczenie z przeprowadzonych testów i stworzyła 3 projekty z zastosowaniem głosowego asystenta. Pierwszy z nich wykorzystał technologię głosową na oddziale intensywnej terapii. Dzięki jej zastosowaniu pielęgniarki otrzymują szereg niezbędnych informacji administracyjnych. Uzyskują informacje typu:  “która pielęgniarka ma dyżur na oddziale nr 3?” czy “ile łóżek jest dostępnych na oddziale nr 5?”. Pracownicy szpitala dzięki technologii głosowej uzyskują informacje, które normalnie wymagałby by skorzystania np. z telefonu, przejścia do innych pomieszczeń czy poszukiwania dokumentów.

Zastosowanie technologii głosowej pomaga uzyskać szybki dostęp do wytycznych i protokołów, jak również oszczędzić czas (niezbędny w sytuacjach, w których każda sekunda jest ważna).

Drugi projekt jest obecnie we wczesnej fazie prototypowania. Jego zadaniem ma być skorzystanie z głosowego asystenta do pomocy zespołowi transplantologicznemu, podczas  procesu przedoperacyjnej oceny i kontroli narządów. Asystent głosowy w przyszłości ma zmniejszyć liczbę błędów ludzkich oraz pomóc w bezobsługowej weryfikacji poszczególnych działań.

Ostatni projekt IDHA wykorzystania asystenta głosowego dotyczy osób nieprzebywających już w szpitalu. Dzięki niemu uzyskać można wsparcie w podejmowaniu decyzji związanej ze stanem zdrowia. Po przedstawieniu asystentowi objawów choroby, infekcji, uzyskać można informację na ich temat. Dalej możliwe jest również uzyskiwanie porad, sugestii i informacji z Bostońskiego Szpitala Dziecięcego.

 

Asystent głosowy w medycynie

Dr James Sung Ho Cho ze start-upu Xandar Kardian zamierza wraz ze swoim zespołem już w niedługim czasie wprowadzić na rynek urządzenie typu PERS.

Urządzenie wraz z asystentem głosowym zaprojektowano głównie dla osób starszych i ma pełnić funkcję osobistego systemu reagowania w sytuacjach nagłych. Osoba w przypadku ataku choroby w bardzo szybki sposób połączy się z rodziną.

Wystarczy, że naciśnie przycisk na urządzeniu, wykona gest lub wyda komendę głosową i od razu połączy się ze zdefiniowanym wcześniej numerem telefonu. Sam system PERS składa się z bezprzewodowego głośnika z asystentem głosowym, aplikacji mobilnej oraz z urządzenia mierzącego parametry życiowe.

Inne rozwiązanie wykorzystania asystenta głosowego przedstawiła w ostatnim czasie brytyjska służba zdrowia. Planuje ona zastosować inteligentne głośniki oraz inne nowoczesne technologie, aby pomagać pacjentom w szczególnych potrzebach zdrowotnych. Wystarczy, że asystent głosowy usłyszy kaszel danej osoby i od razu zaproponuje lekarstwo. W planach jest również wykorzystanie asystenta głosowego w rozpoznawaniu skłonności samobójczych.

 

Czy doczekamy się szpitalnej wersji Asystenta Google?

Technologie zastosowania asystenta głosowego nabierają coraz nowego znaczenia w medycynie. Ostatnie badania wykazały, że Asystent Google jest najlepszym asystentem głosowym na świecie. Prowadzi z użytkownikiem dwustronną konwersację, potrafi wyszukiwać informacje w Internecie, robić zakupy, zarządzać urządzeniami z tzw. “smart home”, rozpoznawać przedmioty przy użyciu kamery.

I choć podbija serca użytkowników prywatnych – wspierając ich w codzienności, oraz firm technologicznych, korporacji, nadal nie ma wersji dedykowanej stricte służbie zdrowia. A jeśli Asystent Google jest naprawdę “numerem 1” na świecie – jego potencjał mógłby być wykorzystany właśnie w kierunku usprawniania procesów, zarządzania w szpitalach.

Jest jeszcze wiele kluczowych kwestii dotyczących zastosowania asystenta głosowego w szpitalach, które do chwili obecnej nie zostały rozwiązane. Te najważniejsze dotyczą prywatności pacjentów. Aktualnie żaden asystent głosowy (w tym Asystent Google) nie jest zgodny z przepisami amerykańskiej ustawy HIPAA, gdyż pozostawia informacje poufne bez ochrony.

Kolejnym utrudnieniem w szpitalnych warunkach jest komunikacja głosowa. Panujący hałas bardzo zakłóca pracę głosowego asystenta, zwłaszcza gdy wymagane jest złożone słownictwo medyczne. Barierą mogą być również czynniki logistyczne występujące w szpitalach jak dostęp do Wi‑Fi.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Zarządzanie finansami szpitala – trzeba kontroli, czy odpowiedniego systemu?

Redakcja

Aplikacja centrum klinicznego z Gdańska pomaga pacjentkom z rakiem piersi

Redakcja

Kto powinien zarządzać informatyzacją w szpitalu?

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.