Dla Szpitala

Aplikacja centrum klinicznego z Gdańska pomaga pacjentkom z rakiem piersi

damska dłoń ze zmartfonem

Specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przygotowali nowe narzędzie dla wszystkich pacjentek Centrum Chorób Piersi. To bezpłatna, mobilna aplikacja, która oprócz szerokiej bazy informacji na temat raka piersi, stanowi przede wszystkim ogromne wsparcie dla wszystkich chorych kobiet. 

 

Szpitalna aplikacja przydatnym narzędziem 

Szpitalna aplikacja jest narzędziem bardzo prostym w użyciu – jej menu przypomina wręcz strukturę poradni leczenia piersi jak w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Użytkownicy aplikacji mają do wyboru podążanie ścieżką profilaktyki (przeznaczona została dla kobiet, które nie chorują, lecz w trosce o swoje zdrowie, chcą kontrolować swoje piersi) lub leczenia (przeznaczona jest dla kobiet, u których stwierdzono już nowotwór piersi). Szpitalna aplikacja pozwala więc już na wstępie dokonać wyboru odpowiedniej opcji, dla danego stanu zdrowia pacjentki. 

Mobilna aplikacja stworzona została dla wszystkich kobiet będących pacjentkami Gdańskiego Centrum Chorób Piersi. Jest niczym encyklopedia wiedzy – to źródło wielu bezcennych informacji, które stale poszukiwane są przez chorych i ich rodziny w Internecie. 

To oczywiście nie wszystko! Aplikacja służy również do bieżącego monitoringu stanu zdrowia pacjentek z rakiem piersi. Zapewnia im ciągły dostęp do aktualnych informacji dotyczących ich choroby. W odpowiedniej zakładce znajdziemy ponadto instrukcję samobadania piersi, zawierającą szczegółowy opis wraz z rysunkami.

 

Szpitalna aplikacja zapewnia ciągły kontakt z UCK

Wszystkie kobiety po zainstalowaniu mobilnej aplikacji, będą mogły każdego dnia wypełniać specjalnie przygotowaną ankietę, składającą się z kilkunastu pytań. 

Jedno z nich dotyczyć będzie określenia dolegliwości w skali od 1 do 4. Jeśli pacjentka zaznaczy 3 stopień dolegliwości, od razu do pielęgniarki zostanie wysłana wiadomość e-mail, zawierająca wspomnianą informację. Po jej otrzymaniu pielęgniarka skontaktuje się z pacjentką, przeprowadzi wywiad, doradzi, a w razie potrzeby, umówi chorą na konsultacje z medykiem. 

Szpitalna aplikacja jest niczym “lek” dla wszystkich chorujących kobiet. Bardzo często po usłyszeniu diagnozy, pojawia się zwątpienie, brak nadziei, brak chęci do dalszego życia. Aplikacja zawiera opisy pacjentek, które pomimo “wyroku”, przeszły ten sam proces leczenia i są teraz w pełni zdrowymi kobietami. Informacje te dają ogromny zastrzyk nadziei wszystkim chorującym, że się da, że można, że nie wolno nigdy się poddawać.

Aplikacja zawiera szczegółowe informacje dotyczące Centrum Chorób Piersi UCK,
a także informacje dotyczące organizacji chorych. Wszystkie cenne dla każdej pacjentki wiadomości związane z organizacyjnego punktu widzenia (np. zmiana godzin przyjęć lekarza), mają być również niezwłocznie umieszczane w szpitalnej aplikacji.

 

Dalsze plany twórców szpitalnej aplikacji 

Szpitalna aplikacja Centrum Chorób Piersi UCK jest tylko jednym z kilku działań, mających na celu poprawę jakości leczenia wszystkich kobiet z rakiem piersi. 

Twórcy aplikacji mają kolejne plany, które będą chcieli wprowadzić w szpitalu klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Szpital chce działać w ramach tzw. breast unitu. O co chodzi? Placówka chce poddać się międzynarodowej ocenie i otrzymać certyfikat, jako wyspecjalizowany ośrodek leczenia raka piersi. 

Szpitalna aplikacja dla kobiet z rakiem piersi jest tylko pierwszym krokiem, a jej twórcy mają kolejne plany mające na celu rozszerzenie zakresu działania tego narzędzia o inne schorzenia. Mają to być choroby onkologiczne, takie jak rak prostaty, czy rak płuca. Szpitalna aplikacja również przeznaczona ma być dla wszystkich pacjentów poddawanych przeszczepom. 

Szpitalną aplikację Centrum Chorób Piersi UCK można bezpłatnie pobrać z internetowego sklepu Google Play, a także co bardzo istotne, bezpłatnie z niej korzystać. Już niebawem aplikacja będzie również dostępna w sklepie App Store. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jest jednym z największych szpitali w Polsce, a jego założycielem jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

Podobne artykuły

W dobie cyfryzacji szpitali nie zapominamy o… farmaceutach

Redakcja

Najnowsze projekty medyczne z wsparciem Funduszy Europejskich

Redakcja

RAMCIP – robot pomagający pacjentom z zaburzeniami pamięci

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.