Dla Dyrektora Dla Farmaceuty

Farmakoterapia przy wsparciu nowych technologii

farmaceuta korzysta z nowych technologii

Współczesny świat to okres wielkiego rozwoju technologicznego. Telefonia komórkowa pozwala bardzo szybko porozumiewać się miedzy ludźmi, a w momentach kryzysowych, takich jak wypadek wezwać pomoc do poszkodowanego. Maszyny, których przybywa w miejscach pracy sprawiają, że czynności stają się prostsze do wykonania. Plusów można by wymieniać, również w obszarze farmakoterapii. 

Szybki rozwój w tym zakresie dotyczy także technologii medycznych, związanych z farmakoterapią, aparaturą oraz wszelkimi rozwiązaniami informatycznymi wykorzystywanymi w placówkach służby zdrowia. Wszystko po to, aby stworzyć pacjentom większe szanse na powrót do zdrowia i do pełnej aktywności społecznej oraz zawodowej. Powstaje wiele urządzeń, których zadaniem jest usprawnienie szerokopojętej farmakoterapii pacjenta. Część z nich to ulepszone wersje tego, co jest już znane. Sporą grupę stanowią jednak nowe urządzenia – do tej pory nieznane.

 

Jak technologia „bierze” udział w leczeniu pacjenta?

Pierwszym przykładem niech będzie aplikacja „My therapy”, która przyczynia się do prawidłowego przebiegu procesu farmakoterapii. Po wprowadzeniu odpowiednich informacji aplikacja przypomina pacjentowi o wzięciu leku (właściwa pora dawkowania leków to jeden z kluczowych warunków efektywnej farmakoterapii). Ponadto aplikacja pomaga w zapisywaniu każdego odstępstwa czasowego od przyjmowania leku oraz daje możliwość udostępniania statystyk np. członkom rodziny, co pozwala na monitorowanie przebiegu farmakoterapii pacjenta.

 

Co natomiast z pacjentem hospitalizowanym?

Szpital to bez wątpienia miejsce, w którym technologia rozwija się i będzie rozwijać się cały czas. Pytanie tylko, czy polski system gotowy jest na to, żeby przyjąć nowe rozwiązania i usprawniać pracę, czy dalej chce tkwić w rozwiązaniach i korzystać z narzędzi z „tamtych lat”. Wydaje się, że era wszechobecnej „papierologii” dobiega końca, jednak nadal wiele ośrodków, które nawet nie znając wersji demonstracyjnej proponowanego rozwiązania – jest na „nie”.

Zjawisko polipragmazji to problem obecny w każdym szpitalu i prawie na każdym oddziale szpitalnym. Interakcje lekowe i pojawiające się w ich wyniku działania niepożądane to wielokrotnie główna przyczyna hospitalizacji pacjenta. Technologia „zauważyła” ten problem i już teraz dostarcza nam wiele narzędzi (niestety w dalszym ciągu wiele z nich jest niedostępna w Polsce) do analizy farmakoterapii. Narzędzia takie analizują zestawienia wszystkich stosowanych u danego pacjenta leków pod kątem występowania interakcji lekowych. W wyniku analizy uzyskujemy informacje o ewentualnych interakcjach oraz o ich istotności. Niektóre aplikacje/programy dostarczają danych o możliwej do podjęcia interwencji ze strony farmaceuty i lekarza, opierając się na wiarygodnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii – Evidence Based Medicine.

Mówiąc o zjawisku polipragmazji, interakcjach lekowych, gospodarce lekiem i całym procesie optymalizacji farmakoterapii, konieczne jest zwrócenie uwagi na proces koncyliacji lekowej. I w tym aspekcie technologia znajduje swoje zastosowanie – lecz w dalszym ciągu nie w Polsce (choć na horyzoncie widoczne są zmiany – ale o nich za chwilę). Z pomocą przychodzi irlandzki program „Writemed” – elektroniczny system koncyliacji lekowej. Dzięki niemu możliwe jest szybkie tworzenie listy leków zażywanych przez pacjenta podczas przyjęcia do szpitala, a następnie wygenerowanie takiej zmodyfikowanej listy (uwzględniającej wszystkie zmiany w procesie farmakoterapii, jakie miały miejsce w trakcie hospitalizacji pacjenta) podczas wypisu pacjenta z oddziału szpitalnego. Istotne jest to, że na każdym etapie procesu koncyliacji lekowej farmaceuta ma możliwość rozwiązywania napotkanych problemów lekowych.

Mówiąc o nadchodzących zmianach w Polsce, nie sposób nie wspomnieć o wytworze, jakim jest OLAF – Asystent Mądrego Leczenia, zaprojektowany przez firmę Lideo. Narzędzie, które mam przyjemność współtworzyć jako farmaceuta. Aplikacja ta z pewnością przyczyni się do zrewolucjonizowania systemu pracy i współpracy w polskich szpitalach. To mobilny asystent wspierający cały personel medyczny w prowadzeniu farmakoterapii pacjenta hospitalizowanego i jednocześnie przyczyniający się do zwiększenia wydajności ekonomicznej szpitala, a także generowania oszczędności. Ciągłe monitorowanie i optymalizacja terapii to klucz do jej optymalizacji. OLAF to „rozumie”.

 

Technologia w pełnym zakresie

Najnowszą technologią zatwierdzoną przez NHS (National Health Service) jest „Heartflow”. To innowacyjne oprogramowanie posiadające zdolność do tworzenia trójwymiarowego modelu mięśnia sercowego (analizując wszelkie anomalie występujące w przepływie krwi, umożliwia szybką diagnozę choroby wieńcowej u pacjenta). Jak szacuje NHS technologia ta może zastąpić nawet 35 tys. testów inwazyjnych wśród pacjentów w skali roku.

Kolejną nowością technologiczną wprowadzoną przez NHS ma być „Plus Sutures” –  nowy rodzaj nici chirurgicznych zmniejszających ryzyko zakażeń m.in. gronkowcami, a także „SecurAcath” – urządzenie do zabezpieczania cewników, zmniejszające ryzyko infekcji u pacjentów posiadających cewnik centralny. Sprzęt ten pomaga skrócić czas potrzebny na pielęgnację i zmianę opatrunków. Szacuje się, że urządzenie to mogłoby zostać wykorzystane nawet u 120 tys. pacjentów każdego roku.

Powyższe rozwiązania to tylko niektóre przykłady, które mają usprawnić nie tylko proces farmakoterapii pacjenta, ale także diagnozy, prewencji zakażeń i w efekcie usprawnić całą kaskadę zdarzeń, z jaką spotykamy się każdego dnia w szpitalu. Nowe rozwiązania technologiczne mają na celu przekształcić dzisiejsze szpitale w tzw. „szpitale jutra”, w których optymalizacja wszystkich rozwiązań doprowadzi do skrócenia okresu hospitalizacji i do zwiększenia kontroli nie tylko na każdym etapie hospitalizacji pacjenta, ale także podczas jego leczenia w warunkach domowych.

Jedno jest pewne – coraz większa różnorodność chorób, coraz większa złożoność farmakoterapii i coraz większa ilość leków przyjmowana przez społeczeństwo, to wyzwanie nie tylko dla personelu medycznego. To wielkie wyzwanie dla technologii, która również jest „partnerem” w leczeniu i jego optymalizacji.

Redakcja / mgr farm. Adrian Bryła

Podobne artykuły

MEDmeetsTECH – Lideo partnerem merytorycznym konferencji poświęconej technologii w medycynie!

Redakcja

Marcin Gieracz: Innowacyjność to stan ducha

Redakcja

Porozumienie MZ i NRA ws. strategii na rzecz rozwoju aptek

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.