Dla Pacjenta

Epigenetyka pozwoli zmienić przyszłość zapisaną w genach

struktura łańcucha DNA

Przeprowadzone przez naukowców badania wykazały, że modyfikacje w obrębie kodu DNA mogą pomóc w terapii wielu nieuleczalnych na ten moment chorób i stać się przyszłością medycyny. Takie działania nazywane są epigenetyką. Dzięki niej możemy otrzymać m.in. informację o przybliżonej dacie zgonu. Możliwa będzie jednak również… zmiana przyszłości każdego człowieka.

 

Epigenetyka – kiedy to się zaczęło?

W 1942 r. brytyjski biolog, paleontolog oraz genetyk Conrad Hal Waddington zdefiniował po raz pierwszy pojęcie epigenetyki. Uważał, że epigenetyka jest zespołem różnych procesów i zależności zachodzących pomiędzy genotypem a fenotypem. Kilkanaście lat później Conrad Hal Waddington przedstawił tzw. epigenetyczny krajobraz, ilustrujący różne ścieżki rozwojowe komórek organizmu.

W roku 1958 kolejny amerykański genetyk, David Ledbetter Nanney przedstawił nieco inną koncepcję epigenetyki. Zdefiniował on mechanizmy epigenetyczne jako te, które pozwalają na utrwalenie różnic fenotypowych przy braku różnic DNA. Definicja amerykańskiego naukowca uważana jest za punkt wyjścia dla nowoczesnej koncepcji epigenetyki.

Epigenetyka jest nauką badającą relację pomiędzy kodem genetycznym a środowiskiem życia – psychicznym i fizycznym. Opisuje ona mechanizmy oraz skutki biochemicznej modyfikacji ekspresji genomu bez zmiany jego struktury. Ekspresja może być modyfikowana za pośrednictwem czynników środowiskowych, stylu życia, wychowania oraz za pośrednictwem emocji. Co również bardzo istotne, podlegać może dziedziczeniu. Z tego względu, epigenetyka bardzo często nazywana jest tzw. drugim kodem, czyli tym, co ponad genami.


Do czego potrzebna jest człowiekowi epigenetyka?

Epigenetyka jest w miarę młodą dziedziną nauki. Wzbudza przede wszystkim bardzo duże nadzieje w kontekście badań nad chorobami. Genetyka na dzień dzisiejszy odniosła już wiele sukcesów. Jednym z nich jest możliwość odczytywania genomów różnych organizmów, w tym przede wszystkim człowieka. Występuje jednak wiele schorzeń o podłożu genetycznym, na które wciąż medycyna nie ma lekarstwa. Chodzi tu głównie o choroby cywilizacyjne jak choroba Alzheimera, depresja czy nowotwory. Wiele z nich, jak przypuszczają naukowcy, posiada właśnie podłoże epigenetyczne.

Naukowcy z University of Buffalo odkryli niedawno, że dzięki zmianie aktywności poszczególnych genów, możliwe jest przywrócenie pamięci osobom dotkniętym chorobą Alzheimera. Ich wiedza pochodzi z badań przeprowadzonych na myszach, u których najpierw zidentyfikowali czynniki epigenetyczne powodujące utratę pamięci. Następnie podali im trzykrotnie inhibitor enzymów, co spowodowało odzyskanie funkcji poznawczych.

Jest to najnowsze osiągnięcie, jeśli chodzi o badania nad kodem DNA. Jak stwierdzili badacze, wynalezione przez nich nowe techniki edycji kodu DNA pozwalają manipulować całymi genomami. Za pośrednictwem tych technik, można zmieniać różne cechy, a nawet naprawiać błędy, które wynikają z genetyki, czy z natury.

 

Czynniki mające wpływ na epigenetykę

Naukowcy już zgromadzili dużą wiedzę nt. programowania epigenetycznego z przeprowadzonych badań. Okazało się, że flora jelitowa może być jednym z czynników, decydujących o aktywacji odziedziczonego po przodkach genach. Zależy to przede wszystkim od tego, co jemy. I właśnie tutaj w świetle epigenetyki powiedzenie „jesteś tym, co jesz”, nabiera dodatkowego znaczenia. Można więc wywnioskować, że skoro jesteś tym, co jedli twoi przodkowie, to twoi potomkowie, będą tym, co ty jesz dziś.

Nie tylko jednak złe odżywianie ma wpływ na epigenom. Innymi czynnikami są m.in. zanieczyszczenia środowiskowe, stres, pośpiech oraz brak aktywności fizycznej. Należy pamiętać, że czynniki te mają istotny wpływ na zaburzanie przemian metabolicznych. Mogą również prowadzić do przewlekłych zapaleń, niedotlenia oraz zakwaszenia organizmu. Wszystko to wpływa na sposób odczytu kodu genetycznego i może prowadzić do nasilenia aktywności genów odpowiadających za m.in. otyłość, choroby nowotworowe oraz wiele innych schorzeń.

Epigenetyka może już niebawem  pomóc w profilaktyce wielu chorób. Co bardzo istotne, ta dziedzina nauki może mieć również znaczący wpływ na przyszłość następnych pokoleń.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

E-skierowanie – krok w kierunku informatyzacji systemu ochrony zdrowia

Redakcja

Telemedycyna w Polsce – przyszłościowe urządzenia medyczne

Redakcja

Konsultacje z lekarzem online na Platformie Telemedycznej Medicalls

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.