Dla Pacjenta

Aplikacja, która na podstawie wyglądu twarzy rozpozna rzadkie choroby

Monitorowanie zdrowia za pomocą telefonów staje się powoli normą. Codziennie publikowane są coraz to nowe (często coraz lepsze) aplikacje, mające pomóc nie tylko pacjentom, a czasem lekarzom. Najnowsze aplikacje potrzebują zdjęcia lub głosu chorego, by “postawić” diagnozę.

 

Anemia wykryta ze zdjęcia…  paznokci

Na świecie na anemię choruje już ponad 2 miliardy osób, a liczba ta stale rośnie. Do tej pory, aby dokładnie stwierdzić jej obecność, należało przeprowadzić szereg inwazyjnych testów krwi.

Nowoczesna aplikacja jest dziełem naukowców z Uniwersytetu Emory. Jak działa nowy patent? Wystarczy tylko jedno zdjęcie paznokci, a aplikacja rozpocznie proces analizy fotografii. To inteligentny program, który na podstawie koloru paznokci potrafi określić ilość hemoglobiny w organizmie. Czy oby na pewno postawiona diagnoza jest precyzyjna w 100%?

Jak w każdym przypadku — nawet diagnozy stawianej przez lekarza — nie można mieć całkowitej pewności. Jednak na korzyść aplikacji działa m.in. czas uzyskania diagnozy, brak inwazyjności w nasz organizm jest bardzo pomocne. Nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy aplikacja, jedno zdjęcie i już wszystko gotowe. Po wykonaniu tego typu “badania” warto mimo wszystko umówić się na konsultację lekarską. Aplikacja na ten moment pozostaje jeszcze w fazie testów.  

 

Zdjęcie twarzy pokaże choroby genetyczne

Już od kilku lat trwają prace nad innowacyjnym oprogramowaniem, które pomóc ma w wykryciu chorób genetycznych. Pierwsze próby podjęli naukowcy z University of Oxford. W opublikowaniu informacji  o konkretnym narzędziu oxfordczyków ubiegła firma z Bostonu.

Naukowcy z firmy FDNA z Bostonu stworzyli oprogramowanie. Jest dostępne dla badaczy i lekarzy, którzy coraz częściej z niego korzystają, a dając informacje zwrotne — biorą udział w udoskonalaniu narzędzia.

Jak powstała aplikacja? Na samym początku naukowcy we współpracy z programistami stworzyli system, który rozróżniał schorzenia takie jak zespół Cornelii de Lange (zespół karłowatości, zespół wad wrodzonych uwarunkowanych genetycznie) od innych podobnych do tego typu chorób. Oprogramowanie “nauczono” również systematyzowania różnych form genetycznych syndromu Noonana (genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych).

Gdy aplikacja zaczęła “rozróżniać” w/w schorzenia udostępniono jej ponad 17 tysięcy fotografii rozpoznanych już przypadków obejmujących 216 schorzeń. Wyniki testów w stawianiu skutecznej diagnozy na podstawie zdjęcia dochodziły nawet do 90%.

W sierpniu 2018 r. podczas warsztatów dotyczących wad genetycznych wykonano mały test. Udział wzięło w nim 49 lekarzy oraz innowacyjna aplikacja. Zadaniem było oczywiście postawienie prawidłowej diagnozy. Przedstawiono im 10 fotografii chorujących dzieci. Jak był efekt? Aplikacja dobrze postawiła diagnozę w 7 z 10 zdjęć, natomiast lekarze tylko na 2 zdjęciach z 50% skutecznością poprawnie określili chorobę. To daje do myślenia.

 

Inne aplikacje diagnozujące przez zdjęcia i… głos

W postawieniu dokładnej diagnozy za pośrednictwem zdjęcia, czy głosu pomóc ma również sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

Powstał już algorytm, który za pośrednictwem jednego zdjęcia potrafi z dużą skutecznością określić orientację seksualną człowieka. Stworzyli go naukowcy z Uniwersytetu Stanforda. Do tego celu wykorzystali około 35 tysięcy fotografii z różnych portali randkowych. Zdjęcia zaaplikowali do innowacyjnego programu. Dostrzegł on wspólne cechy między poszczególnymi osobami tej samej orientacji. 

Na początku wytypował poprawnie orientację 81% mężczyzn i 74% kobiet (zużywając w “stawianiu diagnozy” jednego zdjęcia każdej osoby). Efektywność jego wzrastała z każdym kolejnym zdjęciem.  

Następna aplikacja za pomocą zdjęcia wykryć ma nowotwór. Wystarczy selfie. Przeprowadzone badania wykazały, że jednym z objawów zachorowań na raka trzustki, są zmiany w strukturze oka człowieka. Następuje to poprzez zwiększony poziom bilirubiny we krwi. Naukowcy przeprowadzili testy na 70 osobach, a aplikacja z 90% skutecznością wytypowała osoby, u których podwyższony był jej poziom.

A co możemy rozpoznać za pośrednictwem głosu drugiej osoby? Płeć, wiek, czasem pochodzenie. A choroby? Naukowiec Björn Schuller z Imperial College, będący ekspertem z dziedziny uczenia maszynowego uważa, że maszyny są w stanie wykryć choroby podczas zwyczajnej rozmowy. Do takich chorób zaliczyć można wczesne objawy autyzmu. Maszyna rozpoznać może również podwyższone tętno, zawartość alkoholu we krwi, a nawet wzrost.

Jak widać prace nad nowymi programami, aplikacjami ciągle trwają. Są one coraz to lepsze i dokładniejsze. Pomoże to nam wszystkim, od pacjenta po lekarza. Skoro nastąpił już taki ogromny postęp, to co naukowcy wymyślą następnie? Przekonamy się już wkrótce.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Orion – implant mózgowy dla niewidomych. Innowacyjne rozwiązanie

Redakcja

Ręka prawdziwa czy sztuczna?

Redakcja

Fundacja K.I.D.S. oraz polskie start-upy pomogą szpitalom dziecięcym

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Raport popup

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.